Innehåll i BAM ONLINE

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad. Ansökan för subventionering gör ni hos AFA Försäkring.


OM BAM ONLINE - Webbutbildning

Utbildningen bygger på den klassiska grundläggande arbetsmiljöutbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö. I och med att utbildningen är en distansutbildning som bygger på självstudier och videoföreläsningar så finns det möjlighet att lära sig i eget tempo från vilken plats som helst.

E-learning, även kallad distansutbildning eller videoutbildning, är en form av utbildning som sker genom att man lär sig på internet. E-learning använder olika digitala verktyg, som till exempel videor, ljudfiler, text och interaktiva övningar, för att ge information och lära ut olika ämnen.

E-learning kan ske genom en lärandeplattform online, som till exempel en webbplats eller en app, där man loggar in och får tillgång till olika kurser och material. Man kan oftast titta på videorna och göra övningarna när man vill och i ett eget tempo.

E-learning är ett bra alternativ för den som har ett fullspäckat schema och inte har möjlighet att delta i traditionell utbildning. Det kan också vara ett bra alternativ för den som bor på en plats där utbildningen inte ges i fysisk form.


Syftet med utbildningen BAM ONLINE - Webbutbildning

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöarbetet bör fungera. BAM - Bättre Arbetsmiljö är framtagen av LO, PTK och Svenskt Näringsliv och brukar anses vara grundutbildningen i arbetsmiljökunskap och ett flertal kollektivavtal ställer krav på att vissa arbetstagare, chefer m.m. går den.


Utbildningen BAM ONLINE - Webbutbildning behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur man skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Hur man kan undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö
  • Hur man skall kunna följa upp och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
  • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Du har 180 dagar på dig att slutföra denna utbildning från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifter. Under de 180 dagarna kan du logga in och göra om webbutbildningen så många gånger du vill. Utbildningen tar ca åtta timmar att genomföra beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.
Efter godkänt test så kan du skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.


Målgrupp

BAM ONLINE - Webbutbildning vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Utbildningens längd

8 timmar


Kursintyg

Kursintyg för BAM ONLINE - Webbutbildning kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.


Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret.


PRIS 3 990 SEK/ Person

 

bamutbildning online

Copyright © Alla rättigheter förbehållna